top of page

ทำไมต้องเลือก CHIVA?

เพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือ "การลงทุนด้านสุขภาพ"

ชีวา สหคลินิก ได้รวบรวมการดูแลสุขภาพสมัยใหม่

ที่จะเข้าถึงการดูแลเบื้องลึกทุกมิติ ทั้งการรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริง มีผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ พร้อมกับให้คุณได้รับประสบการณ์การดูแลร่างกายอย่างเหนือระดับที่ลงลึกถึงระดับพันธุกรรม ทำให้คุณค้นพบแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเป็นเจ้าของสุขภาพตนเองได้อย่างแท้จริง

1609.m00.i125.n001.S.c12.198623492 Topographic contour lines vector map seamless pattern.j
young people getting younger

กว่าจะมาเป็น CHIVA

CHIVA เกิดจากความตั้งใจที่จะส่งมอบ

ประสบการณ์การดูแลสุขภาพและส่งเสริม

ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย ในมิติที่ลงลึก

ไปถึงการดูแลควบคุมเหนือระดับพันธุกรรม

โดยการรวบรวมศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการ

ซึ่งทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างตรงจุด 

 

ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิต

ที่ดีขึ้นในระยะยาว รวมถึงได้รับความคุ้มค่า

และประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายกลับไป

จากการเข้ามารับบริการ

 

โดยหัวใจสำคัญคือ "เมื่อใดที่คุณรู้จักตนเอง

คุณจะสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างแท้จริง"

ดูต่อ

วิสัยทัศน์

CHIVA มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพ

เชิงป้องกันรูปแบบใหม่แห่งแรกในประเทศไทย

ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง ทำให้ผู้รับบริการ

ได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่าการดูแลสุขภาพทั่วไป

รวมถึงความคุ้มค่าที่เหนือความคาดหมาย

และเป็นที่ไว้วางใจ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ภารกิจ

CHIVA มุ่งมั่นในการดูแลทุกมิติของสุขภาพ

โดยนำการดูแลแบบการแพทย์เชิงบูรณาการ ร่วมกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพที่ดีที่สุดจากทั่ว

ทุกมุมโลก เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและสุขภาพที่แข็งแรงสูงสุด

ให้กับผู้ที่รักสุขภาพ โดยเน้นการแก้ไขที่ลงลึกไปถึงรากของปัญหา ควบคู่ไปกับการป้องกันอย่างตรงจุด

chiva

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

นพ. นพสิทธิ์  สุวรรณชวทัต
NOPPASITH SUWANCHAVATAT, M.D.

สาขาที่ชำนาญ

  • เวชปฏิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
bottom of page